Havenland fotowedstrijd

Wedstrijdreglement

Organisator:

De wedstrijd wordt georganiseerd door Havenland (Port of Antwerp, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen & MLSO, Sint-Paulusplein 27, 9120 Kallo).

 

Thema:

Het thema van deze fotowedstrijd is ‘Wat betekent Havenland voor jou?’. De wedstrijd staat open voor foto’s die de mooie plaatsen, gebouwen, natuur, mensen… van Havenland in de kijker zetten.

 

Algemene bepalingen:

Door één of meerdere foto’s in te sturen voor deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de voorwaarden opgesteld in dit reglement kunnen worden uitgesloten.

Esther DG

Voorwaarden:

 • De deelnemer moet zelf de maker en eigenaar zijn van de ingezonden foto’s. Deelnemen met materiaal van derden is niet toegelaten.
 • Deelnemers bezorgen hun foto’s per e-mail aan info@havenland.be tot uiterlijk 11 februari 2021 middernacht.
 • Ingestuurde foto’s moeten een voldoende hoge resolutie hebben. We raden een minimale resolutie aan van 1200 x 1900 pixels. Deelnemers kunnen foto’s aanleveren in jpg-, gif- of png-formaat.
 • Foto’s kunnen in beperkte mate aangepast worden door Havenland om ze op te nemen in het wedstrijdformat (bv. schalen, croppen, comprimeren…).
 • Deelnemers moeten bij elke inzending hun naam, en de plaats waar de foto gemaakt werd meesturen om geselecteerd te kunnen worden voor een Havenlandpostkaart.
 • Deelnemers mogen meerdere inzendingen insturen.
 • Havenland maakt op 12 februari 2021, onafhankelijk van wie de maker ervan is, een selectie uit alle inzendingen op basis van hun esthetische waarde, interpretatie van het thema en technische geschiktheid (bv. voldoende hoge resolutie). Deelnemers aanvaarden de uitkomst van deze selectieronde.
 • Met de geselecteerde inzendingen wordt een finale stemronde georganiseerd op de website van Havenland. De vijf inzendingen die de meeste stemmen vergaren, worden als winnaar verkozen en krijgen een plaats op de eerste reeks van officiële Havenlandpostkaarten met naamsvermelding van de deelnemer. Winnende deelnemers ontvangen een pakketje van 20 postkaarten waarop hun eigen foto staat.
 • De winnaars worden bekendgemaakt op 25 februari 2021 via de Facebook– en Instagram-pagina van Havenland.
 • Al het beeldmateriaal moet getuigen van respect voor mens, natuur en omgeving en voldoen aan de fatsoensnormen om in aanmerking te komen voor de eerste selectie door Havenland.
 • Ingezonden foto’s kunnen door Havenland gebruikt worden voor eigen publicaties en promotiedoeleinden, zowel online als offline, zonder dat hiervoor enige extra toestemming of vergoeding verschuldigd is. De deelnemer blijft eigenaar van alle ingestuurde foto’s.
 • De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige toestemming met betrekking tot het onderwerp en de inhoud van de foto. De deelnemer verklaart dat mensen die herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben tegen publicatie, vraagt een schriftelijke toestemming die op vraag van de organisator aan hen kan voorgelegd wordenen dat het afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is.
 • Havenland is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het onderwerp of de inhoud van inzendingen.
 • Havenland behoudt het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen.

 

Bescherming van de privacy:

 • Havenland behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992).
 • De contactgegevens van een deelnemer worden enkel gebruikt om contact op te nemen als een inzending van die deelnemer verkozen wordt om op een Havenlandpostkaart te staan. Winnaars worden per e-mail gecontacteerd.
 • De naam van de deelnemer wordt gebruikt om de winnaars aan te kondigen op de website en sociale media van Havenland. De naam van de deelnemer wordt ook vermeld bij elk gebruik van de foto’s door Havenland.