© MLSO

Uitwaaien in Havenland

Het is al vaak gezegd, en toch is het de moeite om het hier nog eens te herhalen: er is geen betere plaats om aan corona- of andere stress te ontsnappen dan de natuur. Als het je allemaal wat veel wordt, trek dan stevige schoenen en een warme jas aan en laat de buitenlucht je hoofd leegblazen. Bijvoorbeeld in deze heerlijke uitwaaiplaatsen in Havenland.

Doelpolder en Paardenschor

Paardenschor

Paardenschor

We beginnen bij de winderigste. De dijken langs Doelpolder en het aangrenzende Paardenschor vormen ideale wandelpaden om de spanning uit je schouders te laten blazen. Over de Schelde komt meer zilte zeelucht aangestormd dan je zorgen en zuchten meester kunnen.

Ondertussen geniet je van vogelparadijzen aan weerskanten van de dijk. Langs de Schelde liggen de modderige slikken van het Paardenschor. Daar scharrelen steltlopers zoals de kluut, de wulp en de bonte strandloper naar voedsel tussen zeekraal en Engels slijkgras. En soms, heel soms, zie je er een gewone zeehond. Die komt er dan ontstressen, net als jij.  Landinwaarts vormt Doelpolder een broedgebied voor weidevogels als de grutto, de kievit en een stevig aantal tureluurs. Wat jij dan hopelijk niet meer bent.

Ruige Heide

In een ver verleden zochten mensen wel eens afzondering, rust en wijsheid in de woestijn, tot wel veertig dagen toe. Goed, zoveel tijd hebben we nu niet meer, dus best een woestijn op schaal kiezen. Het stuifzand van de Ruige Heide in Zandvliet past perfect in dat plaatje. Het kleine, onherbergzame gebied is een van de laatste restanten van de uitgestrekte heidegebieden die hier vroeger te vinden waren. Je kunt hier komen wandelen op de paden, maar ook het stuifduin mag je vrij betreden. Dan ben je zelfs een heel klein beetje Natuurpuntvrijwilliger, want zo zorg je er mee voor dat het duin niet dichtgroeit.

Je zou het misschien niet verwachten van zo’n droog, schraal gebied, maar de Ruige Heide is een waardevolle oase voor allerlei planten- en diersoorten. Onder meer de levendbarende hagedis, de bastaardzandloopkever en de mierenleeuw vinden hier een leefgebied dat verder bijna verdwenen is. ’s Nachts komen er dan weer heel wat vleermuizensoorten een hapje zoeken. Maar dat weten we enkel van horen zeggen, want na zonsondergang mag je de Ruige Heide niet meer binnen.

Grote Geule

Rode ogentroost

Rode ogentroost

Ben je meer van het type ‘stille waters, diepe gronden’, dan raden we met plezier de Grote Geule aan. Deze grote, open plas is eigenlijk een oude overstromingsgeul die de Tachtigjarige Oorlog nog heeft meegemaakt. Voor de veeleisende uitwaaier heeft het werkelijk alles: rijen knotwilgen -gerangschikt op pittoreskheid – ruisende rietkragen en een boothuis met de naam ‘Vissersparadijs’. Met plantensoorten als rode ogentroost en zilverschoon lijkt het gebied wel bedoeld als remedie tegen 2020.

Er is een plankenpad aangelegd om het gebied van naderbij te verkennen, maar dat is alleen toegankelijk voor geplande groepswandelingen. Laat dat je echter niet afschrikken. Waar het gebied langs de N451 loopt, heb je een prachtig uitzicht om van het water te genieten. Ook aan het brugje over de Sint-Kornelisstraat vind je een mooi uitkijkpunt.

 

Groot Rietveld

Als de nood echt hoog is en een simpel rietkraagje in de wind niet langer volstaat, dan is het tijd om het Groot Rietveld op te zoeken. Maar liefst 80 hectare rietland ligt klaar om je muizenissen te overruisen. Als de rust is weergekeerd, kun je nog even nagenieten van het uitzicht op de konikpaarden die het mostapijt op de hoger gelegen delen onderhouden.

Je kunt het Groot Rietveld beleven vanop de paden die over de dijken lopen. Daar vind je ook heel wat handige vlierstruiken die beschutting bieden voor vogelliefhebbers. Zo kun je stiekem het dichte riet afspeuren naar bedreigde moerasvogels als de blauwborst, de bruine kiekendief en het baardmannetje. Maar weet wel: terwijl jij naar het baardmannetje kijkt, kijkt het baardmannetje ook naar jou.

Baardmannetje

Baardmannetje © Wim Dekelver

 

Paardenschor: © Port of Antwerp
Ogentroost: © Gertjan van Noord