Restauratie kerktoren Wilmarsdonk geeft het verleden een toekomst

De restauratie van de kerktoren van het voormalige Wilmarsdonk is voltooid. Deze bijzondere locatie blijft daardoor een zichtbare herinnering aan de verdwenen polderdorpen. Tegelijk verwijst de toren naar de uitbreiding van de haven, die nog altijd dé economische motor is van ons land. Dankzij deze renovatie kan de kerktoren van Wilmarsdonk een symbool blijven van verleden en heden.

Kerktoren tussen containers

Het is een bijzonder zicht: een eenzame kerktoren, omgeven door stapels zeecontainers. De kerktoren van het vroegere polderdorp Wilmarsdonk staat symbool voor de polderdorpen die in de jaren ’60 plaats moesten maken voor de uitbreiding van de haven.

De gotische kerktoren is het enige restant van de Sint-Laurentiuskerk die dateert uit de 15de eeuw én dat van het polderdorp. De onmiskenbare historische waarde van het monument wilde Port of Antwerp-Bruges in ere herstellen, dus koos het Havenbedrijf ervoor om de kerktoren te restaureren. De werken duurden ongeveer een jaar en zijn nu afgerond.

Renovatie, natuur en kunst

De renovatie is veel meer dan enkel een bouwkundig project. Natuurlijk werd het gebouw zelf aangepakt: gaten gedicht, vuil verwijderd en kapotte onderdelen vervangen. Het houten dakgebinte en de dakkapel werden vernieuwd en het bolornament onder het kruis kreeg een nieuwe laag bladgoud.

Daarnaast kregen ook natuur en cultuur aandacht. Door het plaatsen van onder meer nestkasten krijgen ook vogels en vleermuizen er een thuis. Bovendien versterkte kunstenaar Bas Princen met zijn werk ‘Wilmarsdonk Transfers’ nog meer de link tussen heden en verleden. Met illustraties en beelden toont hij hoe de toren voor de renovatie was aangetast door de tijd. Het kunstwerk legt zo een extra laag op het indrukwekkende spel tussen heden en verleden dat je hier vindt.

Open monumentendag

Deze kerktoren bezoeken? Dat kan helaas niet zomaar. Hij bevindt zich midden in operationeel havengebied. De site is daarom niet publiek toegankelijk en enkel op specifieke tijdstippen onder begeleiding te bezichtigen. Dat gebeurt jaarlijks een vijftal keer. De eerste kans hiervoor is de Open Monumentendag op zondag 8 september 2024.

 

Dit restauratie- en kunstproject is een prachtige manier om historisch erfgoed te behouden en tegelijkertijd nieuw leven in te blazen. Dit unieke restant van een vervlogen tijd kan nu nog heel lang de herinnering levend houden.

Bekijk hier het kunstproject.