© Port of Antwerp

Reigers spotten en eeuwenoude dijken bewandelen: ontdek de Opstalvallei

Ben je een fervent vogelspotter? Of geniet je gewoon van een rustgevende wandeling in het groen? Trek je stapschoenen aan en ga op ontdekkingstocht door de Opstalvallei, een stukje drassige natuur tussen de A12 en de Schelde in Berendrecht.

Ben je een fervent vogelspotter? Of geniet je gewoon van een rustgevende wandeling in het groen? Trek je stapschoenen aan en ga op ontdekkingstocht door de Opstalvallei, een stukje drassige natuur tussen de A12 en de Schelde in Berendrecht.

De tocht is 7,4 kilometer lang en begint aan de infototem in de Zoutestraat in Berendrecht, aan de hoek met de Sint-Jan Baptiststraat. In de open ruimte tussen de bebouwing en het Kanaaldok loop je over een smalle strook opgehoogd land: de Zouten. Deze strook gaf vroeger aan tot waar het brakke Scheldewater stroomde. In de Zouten geven natte ruigten de toon aan. Tussen het gras, de kruiden en de struiken leven soorten als de kleine vuurvlinder en de blauwborst, een opvallende moerasvogel met een gouden keeltje.

Krakeend

Krakeend

Vanop de uitkijktoren

Het wandelpad leidt je naar de Zoutedijk, die langs het Kanaaldok loopt. Vanop het uitkijkplatform ter hoogte van de kun je het landschap van de Opstalvallei bewonderen. De zone wordt momenteel heringericht. Twee grote plassen vullen zich er geleidelijk met regen- en grondwater dat op natuurlijke wijze aan de oppervlakte komt. Welke vogels spot jij tussen de ruwe bies en zeebies? Rietzanger, krakeend, kuifeend, geoorde fuut, lepelaar en roerdomp: ze broeden en schuilen er allemaal.

 

De Opstalvallei – die haar naam kreeg dankzij de Opstalbeek die door het gebied stroomt – maakte met haar moerassige vlakten en ruigten oorspronkelijk deel uit van het Scheldesysteem. Toen de zone ingepolderd werd, ontstond een fijnmazig net van beken en grachten op de vruchtbare kleigronden. Het gebied werd weer natter na de uitbreiding van de haven en de aanleg van de A12.

Oudste dijk van Vlaanderen

Als je via de Oudebroeksestraat en het Booswegske in de richting van de bebouwing wandelt, kom je een restant van de Dorpsdijk tegen. Die ligt ongeveer 4 meter hoger dan de vroegere polders en kronkelt naar de Schelde. Je kijkt naar een van de oudste stukken bewaarde dijk in Vlaanderen. Hij werd al in de 13de eeuw opgetrokken om de Scheldedorpen tegen het water te beschermen.

Als je het Booswegske volgt en de Antwerpsebaan oversteekt, wandel je langs de Schouwvegerstraat naar de Reigershofdreef. Dit groene domein rond het kasteel kent vele namen: Hof van Delft, naar de familie die het bouwde; Hof Le Grelle, naar de huidige bewoners; en Reigershof, verwijzend naar het bos aan het kasteel waar in het begin van de 20ste eeuw een van de grootste reigerkolonies van West-Europa woonde. Vandaag zijn er iets minder reigers te zien, maar geduldige wandelaars worden beloond.

Aan het einde van de Reigershofdreef sla je links weer de Sint-Jan Baptiststraat in om zo terug bij je startpunt uit te komen.

Wil je dit landschap ook ontdekken? Download dan de Wandelroute Opstalvallei van onze partner Stad Antwerpen.