“Mijn job is even dynamisch als de natuur zelf”

Bram Vereecken staat als boswachter bij het Agentschap Natuur en Bos al vijf jaar in voor het beheer en de handhaving van de natuurgebieden in en rond de haven. Met meer dan 2000 hectare natuur onder zijn hoede heeft hij een enorm takenpakket, maar ook een enorm veelzijdige en interessante job. “Ik heb het geluk om het grootste deel van mijn tijd in te kunnen vullen met mijn passie.”

Geen enkele dag is dezelfde

“Mijn fascinatie voor en verwondering door de natuur ontstond door op te groeien op den buiten in Doel en daar in de polders te spelen. Ik voelde ook heel hard de noodzaak om aan natuurbescherming te doen, als tegengewicht voor alle industrie en bebouwing. Het is heel fijn dat mijn actieve dagindeling nu volledig rond natuur draait. Het dynamische karakter van de natuur weerspiegelt zich in mijn werk: soms zit ik een volledige dag aan mijn computer, op andere dagen sta ik met een waadpak in een gracht. Het fijnste aan mijn job is dat ik ook écht dingen kan veranderen. Als er een beheermaatregel ingevoerd wordt en je ziet na enkele jaren dat die zijn nut bewijst, dan geeft dat veel voldoening. Maar ik doe het ook voor de mooie ontmoetingen in de natuur. Tijdens een wandeling een koppel nonnetjes, een prachtige vogel, tegenkomen bijvoorbeeld. Dat maakt een werkdag geslaagd.”

 

Europese topnatuur middenin het havengebied

“Het mooie aan mijn boswachterij in Havenland? Dat het landschap allesbehalve traditioneel is. Je zou niet verwachten dat er in en rond een van de grootste havens van Europa zoveel topnatuur aanwezig is. Dat hebben we grotendeels aan de Schelde te danken: een van de laatste grote getijderivieren in Europa. De Schelde staat in verbinding met de zee en heeft dus eb en vloed, wat zorgt voor zeldzame brakke natuur en interessante leefgebieden voor bepaalde soorten. Bij hoogwater overstromen de slikken en soms de schorren. Het water laat dan heel wat voedingsstoffen achter op de bodem, waardoor vogels er massaal op zoek komen naar eten en in de omgeving vaak ook hun jongen grootbrengen. De opgespoten gebieden rondom de haven zijn dan weer bedekt met kalkrijk zand vol schelpen, wat je normaal alleen aan de kust vindt. Al die factoren zorgen ervoor dat je heel wat zeldzame planten- en diersoorten tegenkomt in het gebied rond de haven. Denk maar aan de groenknolorchis of lepelaars.”

 

“Natuurlijk komt bij mijn job ook veel dialoog en diplomatie kijken, want het uitbreiden van de haven zou druk kunnen leggen op de natuurgebieden errond. Het idee dat zeldzame soorten daardoor dreigen te verdwijnen, doet pijn aan mijn hart. Ik streef er dus altijd naar om die soorten te behouden.”

 

Zeldzame soorten spotten

“Zelf vertoef ik het liefst in de uitgestrekte Verrebroekse Plassen: een volledig aaneengesloten gebied van bijna 150 hectare, middenin het havengebied. Ondanks dat het volledig omringd is door industriële en havenactiviteiten is het er toch heel rustig. Veel diersoorten vinden hun weg tot daar op zoek naar eten, waardoor je er zeldzame soorten vindt die zich alleen tonen op rustige plekken. De imposante zeearend bijvoorbeeld. Ook Haasop is een van mijn favoriete plekken. De meeste natuurgebieden in Havenland zijn grotendeels afgesloten, maar in Haasop kan je wel leuk wandelen. In een kleine lus van zo’n drie kilometer wandel je eerst langs rietplassen. Als je een verrekijker meeneemt, kan je er rietvogels en verschillende soorten eenden op het water zien. Daarna loop je via een smal paadje door een berkenbos, waar je unieke planten kan spotten. Je wandelt er tussen de konikpaarden: een hele belevenis, maar wel eentje waarvoor je fietsen of honden moet thuislaten, om de aanwezige dieren niet te verstoren. Ook de Lisdodde aan de Fabrieksstraat in Kallo is een aanrader om te wandelen.”

 

Respecteer de natuur

“Ga je wandelen in de natuur rond de haven? Hou je dan zeker aan de toegankelijkheidsregels die je vindt op de website van Natuur en Bos en op de infoborden. De natuur is zo kwetsbaar, dus het is enorm belangrijk dat je die regels respecteert.”