Drie handen op één buik

Waar ter wereld kan je fietsen tussen uitgestrekte poldergronden en uiterst zeldzame natuur met een wereldhaven in de achtergrond? Daarvoor moet je in Grenspark Groot Saeftinghe, de meest noordwestelijke uithoek van Havenland zijn. Hier komen natuur, landbouw en haven samen met een stevige dosis geschiedenis er bovenop.

De fietsroute ‘Natuur, landbouw en haven’ is gewijd aan de unieke drie-eenheid die deze streek kenmerkt. Hier kan je aan den lijve ervaren hoe deze bijna tegenstrijdige elementen elkaar toch perfect kunnen aanvullen en versterken.

Polders, schorren en zilte runderen

Dit landschap is nog steeds doordrongen van haar poldergeschiedenis. Daarvan getuigen de Prosperhoeve en haar maalderij en het authentieke dorpszicht van Prosperpolder. En tegen het traditionele polderlandschap aangeleund, vind je de slikken en schorren van het Verdronken Land van Saeftinghe. Getijdennatuur zoals je die bijna uitsluitend langs de Schelde nog kan vinden en die ook in de Hedwige-Prosperpolder voorbereid wordt door het Sigmaplan.

Die getijdennatuur is niet alleen een welkome thuishaven voor heel wat zeldzame planten- en diersoorten. Ze vangt ook de kracht van het water op en helpt zo de haven en de omliggende landbouwgronden beschermen tegen wateroverlast. Maar verschrik niet als je hier ook runderen ziet grazen. Zij doen zich tegoed aan de zilte planten van het Verdronken Land en zouten alvast hun vlees. Een uniek streekproduct in levende lijve.

Uitkijken over de drie-eenheid

Als je dit allemaal eens in één oogopslag wil zien, stap dan even af bij de radartoren van Ouden Doel. Die staat er eigenlijk om het scheepvaartverkeer naar de haven in goede banen te leiden, maar doet ook dubbel dienst als openbare uitkijktoren. Je vindt hem samen met de vele andere bezienswaardigheden op de fiets- en recreatiekaart van Havenland.