Vlakte van Zwijndrecht

Dit gevarieerde landschap herbergt zandige gronden, zompige moerassen en ondiepe plassen.

© Gemeente Beveren

De Vlakte van Zwijndrecht (57 ha) is een opgespoten terrein met een gevarieerd landschap: zandige gronden, zompige moerassen en ondiepe plassen.

Dit gebied valt bijzonder in de smaak van strand- en koloniebroeders als kluut, visdief en kleine plevier. Ook zangvogels zoals blauwborst en veldleeuwerik zoeken graag dit gebied op om er hun jongen groot te brengen. Bovendien is dit zandige terrein met zijn ondiepe poelen een uitgesproken biotoop voor de beschermde rugstreeppad.

© Bernard Dupont (CC BY-SA 2.0)

Ruige stukken gras, bosjes en struwelen dreigden echter deze zandige gronden en ondiepe poelen te overwoekeren. Konikpaarden helpen een handje mee om het terrein open te houden. Dit doen ze door te knabbelen aan kiemende bomen. De Vlakte van Zwijndrecht geldt als compensatie voor de natuurwaarden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn.

Waar

Scheldedijk
Zwijndrecht