Verrebroekse Plassen

Dit stukje tijdelijke natuur bestaat uit brakke plassen die een aantrekkelijk verblijf bieden aan broedende, doortrekkende en overwinterende vogels.

De Verrebroekse Plassen (80 ha) zijn gelegen aan het uiteinde van het nog onvoltooide Verrebroekdok.

Het gebied bestaat hoofdzakelijk uit brakke plassen die het hele jaar door gevuld zijn met water en een vrij hoog zoutgehalte hebben. In het oostelijk deel komt een grote vlakte met riet en water voor. Door zijn uitgestrektheid en zijn verscheidenheid aan verschillende natte biotopen vormen de Verrebroekse Plassen een bijzonder aantrekkelijk natuurgebied, zowel voor broedende als voor doortrekkende en overwinterende (water)vogels. Verschillende eenden zoals tafeleend en smient brengen er steevast de winter door. In het broedseizoen zoeken onder meer zwartkopmeeuw, geoorde fuut, roerdomp en lepelaar het gebied op.

De Verrebroekse Plassen gelden als een tijdelijke – gezien het de bedoeling is om het Verrebroekdok af te werken en in gebruik te nemen – compensatie voor het verlies aan rustige waterplassen in de haven.

Vogels spot je vanop het Spaans Fort.

Waar

Kapelstraat 266
9130 Beveren