Siberiabrug

Copyright Port of Antwerp

De Siberiabrug ligt op het noordelijk hoofd van het Suezdok. De naam van de brug is afgeleid van het Siberiadok, dat aansloot op het Suezdok. Vandaag is het Siberiadok een deel van het Amerikadok.

Oorspronkelijk was de Siberiabrug een hydraulische draaibrug. Tussen 1938 en 1943 werd de doorvaartgeul van het Suezdok verbreed en de draaibrug vervangen door twee identieke basculebruggen type Strauss. De zuidelijke brug wordt in 1991 vervangen door een moderne ophaalbrug. De noordelijke brug blijft tot 2011 in gebruik, maar krijgt te kampen met schade aan de ballastkast. Daarop wordt de brug buiten gebruik gesteld, en permanent open gezet. De noordelijke Siberiabrug is momenteel beschermd als monument. Bovendien ligt deze brug in de onmiddellijke omgeving van het beschermde historisch en industrieel-archeologisch waardevolle Kattendijkdok en vormt ze een belangrijk relict dat de ensemble- en contextwaarde van de bepalende haveninfrastructuur in dit stadskwartier vervolledigt.

De gids

Antwerpse stadsgids

Waar


2030 Antwerpen