Schelde-Rijn kanaal

De start van de scheepvaartverbinding tussen Vlaanderen, Nederland en Duitsland.

Het Schelde-Rijnkanaal vormt de start van de Schelde-Rijnverbinding. Het verbindt de haven van Antwerpen met het Volkerak, een meer in Nederland. Van daaruit kunnen schepen verder varen naar de haven van Rotterdam of naar Duitsland via de Rijn.

Het kanaal werd in 1975 geopend, maar het was toen nog verbonden met de Oosterschelde. Daardoor stond het kanaal onder invloed van de getijden en kon het enkel bij eb bevaren worden. In 1986 werd het Volkerak ingedamd en kwam er een einde aan de getijwerking op het kanaal.

Elk jaar varen er ongeveer 70.000 schepen door het Schelde-Rijnkanaal, goed voor bijna 700 miljoen ton vrachtvervoer. Om zoveel vracht te vervoeren over land zouden 14 miljoen vrachtwagens nodig zijn.

Waar

Zoutedijk 2040
2040 Antwerpen