Royerssluis

De Royerssluis is één van de actiefste sluizen van Antwerpen. Tot 27 passages per dag zijn geen uitzondering.

De Royersluis werd gebouwd in 1907 en vierde in 2007 haar honderdjarig bestaan. Het was de eerste moderne sluis met van meet af aan een elektrische aandrijving en een totaal nieuw type sluisdeuren. Ze werd al verschillende keren gerenoveerd en hersteld.

Ooit stonden er twee grote ronde torens langs de binnengeul. Lege zeeschepen hadden bij sterke wind echter moeite om die torens te ontwijken, daarom werden ze in het voorjaar van 2001 gesloopt. Je ziet wel nog het restant met de inscriptie “Royerssluis 1907” als basis voor het signaallicht voor de vertrekkende scheepvaart.

© Port of Antwerp
Royerssluis
Royerssluis

De Royerssluis is een van de actiefste sluizen van Antwerpen. Tot 27 passages per 24 uur zijn geen uitzondering. In de herfst en winter kan het rivierpeil na hevige regenval hoger stijgen dan 5,80m TAW. Op dergelijke momenten wordt de sluis buiten dienst gesteld.

Tegen 2024 plant het Departement MOW afdeling Maritieme Toegang een totale metamorfose van de Royerssluis onder toezicht van havenheldin Sofie Nullens. Die grondige verbouwing zal met het grootste respect voor het beschermd Vlaams erfgoed gebeuren. Zo behouden interessante gebouwen zoals de Hogere Zeevaartschool en het Nederlands loodswezen een plaats rond dit staaltje technisch vernuft. Alle technische specificaties van het erfgoed nabij de Royerssluis vind je in een uitgebreide erfgoedstudie.

Waar


Antwerpen