Rietveld Kallo

Het Rietveld Kallo vormt samen met het aangrenzende Groot Rietveld, een aaneengesloten rietmoeras.

© MLSO

Het Rietveld Kallo (47 ha) gelegen tussen de Melseledijk en de Gasthuisstraat, vormt samen met het aangrenzende Groot Rietveld, een aaneengesloten rietmoeras.

Het biedt onderdak aan beschermde vogels zoals de bruine kiekendief, het baardmannetje en de blauwborst. En met een beetje geluk valt ook een broedende roerdomp tussen de rietstengels te bespeuren. Ook andere vogels als waterral en porseleinhoen zijn met deze grotere oppervlakte riet in de wolken.

Het Rietveld Kallo maakt deel uit van de robuuste natuurkerngebieden rondom de haven van Antwerpen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn. Een deel hiervan vormt een compensatie voor de natuurwaarden die verloren zijn gegaan in de Steenlandpolder en de Haasop bij de aanleg van Liefkenshoekspoortunnel. Door op de vroegere akkers de teellaag af te graven, ontstonden uitgestrekte ondiepe plassen, waarin het riet zich verder kon uitbreiden. De uitgegraven grond is gebruikt voor de bouw van een bufferdijk die moet bijdragen tot de leefbaarheid van de dorpskern Kallo. Sinds 2010 kan je het rietveld komen beleven via de aangeduide wandelpaden. Sommige delen van het wandelpad zijn alleen toegankelijk buiten het broedseizoen.

Toegankelijkheid: Het Rietveld Kallo is toegankelijk op de paden, ook voor rolstoelgebruikers, met uitzondering van de steile bufferdijk. Twee toegangen langs de Melseledijk en twee langs de Gasthuisstraat.

Waar

Melseledijk 33
9120 Beveren