Prosperhoeve

Copyright Toerisme Beveren

De Prosperhoeve of Prospersite is een historische hoeve, bestaande uit een groep gebouwen, die allemaal opgericht werden tussen 1850 en 1859.

Vanuit deze hoeve exploiteerde de familie Arenberg na de inpoldering van 1846 de Prosperpolder. De hoeve herbergde later verschillende functies, waaronder die van maalderij, en werd tussen 1904 en 1911 gebruikt als noodkerk. De historische site werd in 1982 in haar geheel als dorpsgezicht beschermd, de herenhoeve zelf als monument. Voor de ganse site wordt momenteel een herbestemmingsplan uitgewerkt. De infrastructuur van de maalderij bleef integraal bewaard en wordt volop gerestaureerd met de steun van Europese subsidies en van de gemeente Beveren, Maatschappij Linkerscheldeoever  en het Havenbedrijf Antwerpen.

De restauratie van de maalderij in de Prosperhoeve won de Wase Erfgoedprijs 2020. De Maalderij

Meer info:

De gids

Gids toerisme Beveren

Waar

Belgischedreef 8
9130 Beveren