Paardenschor en Schor Ouden Doel

Dit landschap van slikken en schorren vormt een levendig landschap in de buurt van Ouden Doel.

Het Paardenschor werd in het begin van de jaren ’80 met zand opgehoogd. Een deel van dit schor (14 ha) werd in 2004 opnieuw afgegraven tot zijn oorspronkelijke niveau.

In een eerste fase overstroomt dit afgegraven gebied twee maal per dag bij vloed. In deze modderige slikken krioelen miljoenen wormen en kreeftjes, waar tal van watervogels tuk op zijn. Bij laag water zoeken talloze steltlopers zoals kluut, wulp, bonte strandloper en scholekster hun voedsel in het vrijgekomen slik. Met de tijd zal dit gebied door opslibbing steeds hoger komen te liggen en enkel nog bij springtij, twee keer per maand, overspoelen.

De gids

Natuurpunt Gids Schor Ouden Doel

Op deze schorren verschijnen dan planten als zeekraal, zeeaster, Engels slijkgras en riet, die bestand zijn tegen dit regelmatig ‘snuifje’ zout van het brakke water van de Schelde. Af en toe krijgt het Paardenschor zelfs bezoek van de gewone zeehond. Dit herstel van het Paardenschor geldt, samen met de Brakke Kreek, als een compensatie voor het verdwijnen van slik en schor bij de aanleg van het Deurganckdok.

Aansluitend op Paardenschor bevindt zich Schor Ouden Doel. Een 51 hectare groot natuurreservaat dat aan de grens met Nederland aansluit op het Verdronken land van Saeftinghe. Dit zeldzame brakwaterschor wordt beheerd door Natuurpunt. Het is een ideaal leefgebied voor bruine kiekendief, baardmannetje en grauwe gans. Om verruiging van het riet tegen te gaan, begrazen runderen van plaatselijke landbouwers van mei tot november bepaalde delen van het schor. Door dit oud landbouwgebruik opnieuw toe te passen, krijgen typische plantensoorten een kans en ontstaat een geschikte broedbiotoop voor scholekster, kievit en tureluur. Vanop de Scheldedijk heb je een fraai uitzicht over het schor.

Toegankelijkheid: Het natuurgebied is te observeren vanop de Scheldedijk. In het gebied enkel geleide wandelingen voor groepen in Schor Ouden Doel via Natuurpunt.

Waar

Zoetenberm 3
9130 Beveren