Melkader en Lisdodde

Aan de Melkader grenst de Lisdodde, een waardevol natuurgebiedje ingericht met toegankelijke wandelpaden.

De Melkader is een gekanaliseerd kreekrestant, een stille getuige van een oude zeearm van de Schelde die, door de kracht van het getij tot diep in de schorren en later de ontgonnen polders drong.

Het deed dienst als afwateringskanaal voor de polders en als waterweg om turf en later suikerbieten te verschepen. Langsheen de Melkader kan je in een fraai decor wandelen of fietsen. Van op een aantal hengelsteigers kan je rustig een lijntje uitslaan.

De gids

Gids toerisme Beveren
libel

Aan de Melkader grenst de Lisdodde, een waardevol natuurgebiedje (10 ha). Dit gevarieerd stukje natuur bestaat uit partijen riet, plassen met lisdodde, graslanden en wilgenbosjes. In de rietkragen en langs de waterkant leven rietvogels zoals kleine karekiet en rietgors. Verder krijgt de Lisdodde het bezoek van 17 verschillende soorten libellen, waaronder heidelibellen, pantserjuffer, glazenmaker en de grote keizerlibel. Recent is het natuurgebied ingericht met goed toegankelijke wandelpaden.

Knuppelpaden loodsen je door de drassige delen. In de hoogstamboomgaard met streekeigen fruitsoorten kan je letterlijk komen proeven van de natuur.

Waar

Fabriekstraat
9120 Beveren