Kerkschip Sint-Jozef

Dit betonnen bunkerschip is omgebouwd tot een sociaal en pastoraal centrum voor (oud)varenden.

Het als Varend Erfgoed beschermde kerkschip Sint-Jozef ligt sinds het voorjaar van 2012 aangemeerd in het Houtdok, nabij de Mexicobruggen.

Op deze manier is het voormalige oorlogsschip beter bereikbaar voor het grote publiek. Het betonnen bunkerschip is omgebouwd tot een sociaal en pastoraal centrum voor (oud)varenden. Behalve een eetcafé en gelagzaal, zijn er twee kapellen aan boord. Rondleidingen zijn gratis aan te vragen en gebeuren door de aalmoezenier. Deze voor groepen vanaf 20 tot 60 personen. Hiervoor dien je eerst contact op te nemen via 03 568 63 73 of via kerkschipantwerpen@skynet.be.

Ook is er een kantine ter beschikking waar je kan genieten van een verfrissing of zelfs van een uitgebreide maaltijd.

kerkschip-antwerpen.be

Waar

Houtdok-Noordkaai 25
2030 Antwerpen