Hedwige-Prosperpolder

De Hedwige-Prosperpolder is een uitbreiding van het Verdronken land van Saeftinghe, en waar slikken en schorren het landschap vorm geven.

© Kaat Bonte

Het getij krijgt opnieuw vrij spel in de Hedwige-Prosperpolder (ca. 465 ha). De Schelde zal weer dagelijks over de polder spoelen en slikken en schorren zullen het landschap vorm geven.

Het wordt een uitbreiding van het Verdronken land van Saeftinghe. Deze ingrijpende werken gebeuren in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan en de Ontwikkelingsschets 2010. De realisatie zal een aantal jaren duren en gefaseerd verlopen. Ongeveer 170 ha ligt op Vlaams grondgebied. Om de realisatie mogelijk te maken is het noodzakelijk dat in elk land de geëigende procedures worden doorlopen. Het Scheldeverdrag tussen Vlaanderen en Nederland vormt het kader voor de afstemming hierover.

infokeet Hedwige Prosper © Kaat Bonte
Hedwige-prosper infokeet

Aan de uitvoering van het project Hedwige-Prosperpolder ging uitgebreid studiewerk vooraf. Verschillende mogelijkheden en alternatieven werden bestudeerd, om uiteindelijk te komen tot een zorgvuldig afgewogen beslissing. Er wordt de nodige aandacht besteed aan flankerende maatregelen voor de landbouwers, de mogelijkheden voor recreatief medegebruik, de landschappelijke inpassing en de relatie met de omliggende gehuchten Ouden Doel en Prosper.

hedwigeprosper.be

Waar

Carolusstraat
9130 Beveren