Haasop

De Haasop is een lappendeken van waardevolle rietvelden, bosjes en schrale graslanden. Zowel water-, bos- als weidevogels hebben het er naar hun zin.

© MLSO

De Haasop (ca. 98 ha) vormt een buffer tussen de Waaslandhaven en de woon- en landbouwgebieden ten zuiden van de expresweg (E34). In de beginjaren ’70 werd deze voormalige polder opgespoten.

Met de tijd wist de natuur deze desolate zandvlakte om te toveren tot een lappendeken van waardevolle rietvelden, bosjes en schrale graslanden. Zowel water-, bos- als weidevogels hebben het hier naar hun zin. Ook roofvogels zoals bruine kiekendief en boomvalk schuimen het luchtruim af, op zoek naar een verstopte prooi.

De gids

Gids toerisme Beveren
konik paarden grazen
galloway rund
natuur Haasop © MLSO

Gallowayrunderen en konikpaarden grazen het hele jaar door in de Haasop. Het graaswerk van deze dieren zorgt voor een landschap vol variatie: open plekken, bloemrijke graslanden, ruigtes, struwelen en bosjes. Deze natuurontwikkeling geldt als een permanente natuurcompensatie voor natuurwaarden die in de jaren ’80 en ’90 door grote infrastructuurwerken in en rond de haven verloren gegaan zijn.

Toegankelijkheid: Enkel op de paden. In het westelijk gedeelte is er één toegang aan de Koestraat, dit gedeelte is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. In het oostelijk gedeelte zijn er twee toegangen aan de Koestraat. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

Waar

Koestraat
Beveren