Groot Rietveld

De natuurontwikkeling in het Groot Rietveld functioneert als buffer tussen Kallo en de haven om de leefbaarheid van het polderdorp te garanderen.

In het oosten wordt het Groot Rietveld begrensd door De Defensieve Dijk met daarbij het Lange Eind, een verdedigingsgracht uit de 19de eeuw tussen het Fort St-Marie en het Fort van Zwijndrecht.

De gids

Natuurpunt gids Groot Rietveld
Lieven Van Havere
Defensieve Dijk Groot Rietveld

Op De Defensieve Dijk bevonden zich 2 schansen of verdedigingsposten: de Halve Maan en de Put van Fien. Dit ‘Verschanst Kamp Linkeroever’ maakte deel uit van de verdedigingsgordel rond Antwerpen. Naar Vlaamse normen is het Groot Rietveld (80 ha) een rietland van ongezien formaat. In het dichte riet schuilen bedreigde moerasvogels zoals de blauwborst, de bruine kiekendief, de roerdomp en het baardmannetje. Ze vertoeven daar in het gezelschap van zangvogels als kleine karekiet en rietzanger.

De konikpaarden grazen vooral op de droge opgespoten delen van het gebied. Het graaswerk van deze paarden houdt het groene mostapijt van deze zandige terreinen in stand. De natuurontwikkeling in het Groot Rietveld geldt als een blijvende compensatie voor natuurwaarden die bij grote infrastructuurwerken in de jaren ’80 en ’90 in en rond de haven verloren gegaan zijn. Eveneens functioneert het als buffer tussen Kallo en de haven om de leefbaarheid van het polderdorp te garanderen.

Toegankelijkheid: Het Groot Rietveld is enkel toegankelijk op de paden, niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Twee toegangen langs de Kwarikweg en één langs de Scheldedijk.

Waar

Scheldedijk 1
2070 Zwijndrecht