Galgeschoor en Groot Buitenschoor

In dit slikken- en schorrengebied leven aangepaste planten en dieren en tal van zouttolerante plantensoorten

Het slikken- en schorrengebied is onderhevig aan de getijdenwerking, ongeveer om de 12,5 uur wordt het bij hoogwater geheel of gedeeltelijk overstroomd met brak water.

Het is een gebied met speciaal aangepaste planten en dieren en tal van zouttolerante plantensoorten. Tijdens de doortrek- en winterperiode worden er meer dan 150.000 watervogels geteld.

Toegankelijkheid: De Scheldedijk langs het gebied is bereikbaar voor wandelaars. De gebieden zelf zijn niet toegankelijk omdat het gebied tweemaal per etmaal onder water loopt.

scheldeschorren.be

Waar


2040 Antwerpen