Fort Sint-Filips

Het fort kende een geslaagde transformatie: het fort zal voortaan bijdragen aan de hoogwaterbeveiliging en natuurontwikkeling.

Port Of Antwerp

Fort Sint-Filips is, samen met tweelingfort Sint-Marie, een van de oudste forten rond Antwerpen.

Het werd gebouwd vanaf 1584 in opdracht van Spaanse veldheer Alessandro Farnèse om Schelde te verdedigen. Zowel Fort Sint-Filips als fort Sint-Marie maakten deel uit van de Staat-Spaanse Linies.

Het fort was door de tand des tijds erg aangetast en sterk vervuild door de omliggende industrie. Na het aanpakken van de vervuiling op de site, werd op initiatief van De Vlaamse Waterweg nv en Port of Antwerp een dijk en een nieuwe, hogere waterkering gerealiseerd om de stad en de bedrijventerreinen in de haven te beschermen tegen hoge waterpeilen van de Schelde. De transformatie van de site maakt deel uit van het Sigmaplan, dat naast bescherming tegen overstromingen ook de riviernatuur wil herstellen. Hiervoor zorgt de nieuwe dam in de Schelde stroomafwaarts van het fort die de ontwikkeling van getijdennatuur stimuleert.

 

Waar

Scheldelaan 26
2030 Antwerpen