Drijdijck en Spaans Fort

Voor water- en moerasvogels is Drijdijck een gedroomde plek om tijdens hun lange trektocht even op adem te komen of om er te overwinteren.

Het natuurgebied Drijdijck (36 ha), gelegen aan de westrand van het havengebied, was vroeger akker- en weiland dat deel uitmaakte van de Verrebroekse Blikken.

Door een gedeelte van het terrein af te graven en de grondwaterstand te verhogen, ontstond een waardevol plasdras-gebied. ‘s Winters staat dit gebied voor meer dan de helft onder water. Voor water- en moerasvogels is dit een gedroomde plek om tijdens hun lange trektocht even op adem te komen of om er te overwinteren. Slobeend, krakeend en smient zijn er vaak geziene gasten.

De gids

Gids toerisme Beveren
Spaans fort
Spaans fort
Spaans fort
Spaans fort
Spaans fort
Spaans fort

Tijdens de zomer daalt het waterpeil juist tot onder het maaiveld en ontstaat er een plasdras-situatie. Deze situatie is ideaal voor broedvogels zoals kievit en tureluur. In de ruigere hoeken en kanten van het terrein vinden we broedende roodborsttapuiten terug. Drijdijck werd aangeduid als een natuurcompensatie voor gebieden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn.

Toegankelijkheid: Drijdijck is te observeren vanop Drijdijk(straat) en vanop het kijkplatform van het Spaans Fort, boven op de bufferdijk van de haven. Het Spaans Fort is enkel toegankelijk op de paden. Twee toegangen langs Spaans Fort en één langs de Watermolendijk. Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

Waar

Drijdijk
9130 Beveren