Doelpolder Noord en Brakke Kreek

Op de weilanden grazen koeien, waardoor de natte graslanden een paradijs voor weidevogels vormen.

Als compensaties voor de natuurwaarden die bij de aanleg van het Deurganckdok verloren gegaan zijn, kreeg in 2006, Doelpolder Noord (71 ha) en de Brakke Kreek (36 ha) vorm.

Door het land te begrazen met koeien van de lokale landbouwers krijgen natte graslanden er vrij spel. Het is een paradijs voor weidevogels. Soorten als tureluur, grutto en zomertaling vinden hier in het voorjaar een geschikt broedgebied.

Toegankelijkheid: Niet toegankelijk, enkel rond het gebied via de Zoetenberm en Westlangeweg, via de in het zuiden gelegen bufferdijk waar twee kijkwanden werden gebouwd. Toegang aan de voet van de bufferdijk, kruising met de Oostlangeweg. Niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers, maar wel te bezichtigen vanop de Scheldedijk. Geen geleide wandelingen of begeleiding van groepen.

‘s Winters is het een verzamelplaats voor doortrekkende en overwinterende steltlopers, eenden en ganzen die er komen rusten en voedsel zoeken. In de dijk zal een in- en uitlaatconstructie geplaatst worden, zodat de Brakke Kreek (36 ha) onder invloed van het getij komt en er brak Scheldewater binnenstroomt. Brakwater treft men bij de overgang van zoetwater naar zeewater.

De gids

Gids Grenspark Groot Saeftinghe - Vogelspotten voor beginners

Waar

Zoetenberm
9130 Beveren