De Zouten

Volg de vroegere rand van de Scheldevallei.

Vroeger lag hier een moeras, nu groeien er grassen, kruiden en struiken. Welkom in de Zouten!

De gids

Natuurpunt gids De Zouten
Guy Leys, Frank Goossens, André D'hoine en Willy Ibens

Blauwborst

Een smal strookje open ruimte scheidt het dorp Berendrecht van het Kanaaldok. Vroeger was het een moeraslandschap dat wel eens overstroomd werd door het brakke water van de Schelde. Daar danken De Zouten hun naam aan. Nu bestaat het gebied uit natte ruigtes van grassen, kruiden en struiken. Maar de typische moerassoorten zoals de blauwborst en de kleine vuurvlinder vind je hier nog altijd.

Voor een mooi fiets- of wandeltochtje tussen het water en de natuur kan je hier de Zoutedijk volgen. Dat pad draagt de naam van de oude dijk uit 1119 die Zandvliet en Berendrecht afschermde van de Schelde. Bij de aanleg van het Kanaaldok in 1965 verdween de dijk, maar je kunt er nog altijd genieten van het historische landschap.

 

 

 

Foto blauwborst: © Yves Hoebeke

Waar

Zoutestraat 2/-2
2040 Antwerpen