De Kuifeend, Grote Kreek en Verlegde Schijns

De natuur in deze gebieden bestaan uit open water, rietmoeras en graslanden: een waar toevluchtsoord voor watervogels.

Te midden van het rangeerstation Antwerpen-Noord ligt het natuurgebied De Kuifeend.

Dit gebied bevindt zich op de Oost-Atlantische trekroute die jaarlijks voor honderdduizenden vogels van allerlei pluimage de verbinding vormt tussen hun noordelijke broedgebieden en hun zuidelijke overwinteringsgebieden. De Kuifeend en het nabijgelegen natuurgebied De Grote Kreek werden in 2009 heringericht en omzoomd met landschapsdijken om de geluidshinder in te perken. De vzw Natuurpunt beheert deze gebieden.

© Port of Antwerp
Wintertaling
kuifeend

Het natuurgebied heeft open water, rietmoeras en graslanden en is een waar toevluchtsoord voor watervogels. In de nazomer verzamelen er duizenden watervogels zoals krakeenden, wintertalingen, slobeenden, smienten, kuifeenden, nonnetjes, …

Toegankelijkheid: Niet toegankelijk voor het publiek. Natuurpunt, de beheerder van het gebied, organiseert regelmatig geleide excursies op zondagmorgen (via www.antwerpennoord.be). Er werden 2 kijkhutten en 5 kijkwanden gebouwd en deze zijn meestal rolstoeltoegankelijk.

Waar

Moerstraat
2030 Antwerpen