Bospolder en Ekers moeras

In dit Ekerse natuurgebied vind je wandelroutes door graslanden, ruigten, bos en moeras, afgewisseld met ondiepe plassen. 

© Stad Antwerpen

Na jarenlange verwaarlozing ontstond vanuit een samenwerking tussen Stad Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt het natuurgebied Bospolder.

In de tiende en de elfde eeuw sloten de dijken in de Antwerpse schorren de natte getijdengebonden gebieden af van de hoger gelegen gronden. In latere periodes zorgden helse stormvloeden mee voor het ontstaan van de huidige Westerschelde.

galloway rund

De stormvloeden doorbraken de Ekerse dijk en creëerden wielen of uitdiepingen in het landschap. De wielen in de Bospolder bleven lange tijd onaangeroerd. Veel inwoners van Ekeren kwamen er in hun jonge jaren paling peuren, maar eind jaren ’60 werd de Bospolder opgespoten als uitbreiding voor de haven.

In het natuurgebied huisvesten de droge, schrale graslanden van vandaag het bruin blauwtje. De planten waarop hij zijn eitjes legt, de ooievaarsbek en de reigersbek, groeien graag in het gebied. Zowel in graslanden als op opgespoten terreinen voelt de vlinder zich opperbest. In het rietland, langs grachten en open water, spot je de kleine karekiet, rietgors en tal van eenden voelen zich thuis in het rietland. Er zijn twee vogelkijkhutten en een vogelkijkwand. Je kan de meeste vogels best observeren in de lente, maar let op dat je de jongen of de broedende vogels niet verstoort.

Natuurpunt Antwerpen Noord vzw zorgt er voor een aangepast beheer. Door er te grazen, creëren gallowayrunderen een afwisselend landschap van grasland, ruigten, struwelen en bossen. Zo vinden meer planten en dieren een geschikt plekje. De wandeling loopt grotendeels door het begrazingsblok van de ongevaarlijke runderen. Op de wandeling liggen dankzij het project Antwerpse Haven Natuurlijker van Natuurpunt en het havenbedrijf ecologische infrastructuur, broedplaatsen voor zwartkopmeeuwen en oeverzwaluwen voorzien en een grote vispaaiplaats langs het verbindingskanaal.

Toegankelijkheid: Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Er is een parking aan het einde van de Vierkerkenstraat, 2030 Antwerpen, aan de rand van de Ekerse wijk Schoonbroek, vlakbij de voetgangersbrug over de A12. Ter plaatse is ook een fietsenstalling. Bij regenweer en ’s winters zijn laarzen noodzakelijk. Honden welkom, aan de leiband. De verharde weg tussen de Bospolder en het Ekers Moeras is goed toegankelijk voor rolstoelen. Ook de kijkhut aan de noordwestkant is toegankelijk voor rolstoelen (bereikbaar vanaf de parking aan die zijde).

antwerpennoord.be

Waar


2030 Antwerpen