10 jaar Lillo – Potpolder

Waar
Lillo

Wanneer
07/05/2023

In 2012 werd de Potpolder ontpolderd voor estuariene natuurontwikkeling. Om de invloed van een voorliggende dijk op deze ontwikkeling na te gaan, werd de Potpolder gescheiden door een tussendijk. In het kleiner compartiment werd de voordijk behouden, terwijl dit in het groter compartiment werd afgegraven tot op slibniveau. De sedimentatiesnelheid, kreekontwikkeling, macrobenthosdensiteit en vegetatieontwikkeling werden gedurende tien jaar opgevolgd. Deze wandeling is doenbaar voor elke wandelaar. Stevige wandelschoenen voldoen ruim.

Wanneer:

10u-12u

Waar: 

De Scheldelaan aan de witte molen van Lillo.

https://scheldeschorren.be/schorrenagenda/10-jaar-lillo-potpolder/