NATUUR BELEVEN IN HAVENLAND

Havenland barst van de natuurgebieden, een waar paradijs voor fauna en flora. In de slikken en schorren huizen talloze vissen, krabben en vogels en Konikspaarden grazen ongestoord in de graslanden. Een aantal van deze dieren en planten zijn havenspecifiek en komen dus vooral of uitsluitend voor in het havengebied van Antwerpen. Je zou er niet meteen aan denken maar zeldzame dieren en planten zoals de rugstreeppad, de oever- en de gierzwaluw, de visdief en diverse soorten orchideeën komen hier allemaal voor.

Een overzicht van de natuurgebieden die volledig of deels toegankelijk zijn voor het publiek.