Verrebroek Kerk

De Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek heeft door de jaren heen al enkele opknapbeurten gekend. Oorspronkelijk zou de eerste kerk hier gebouwd zijn in 1147. De driebeukige kuiskerk zou later, tussen 1400 en 1765 in delen werden opgebouwd.

Verrebroek was in de 15e eeuw een welvarend dorp, dit dankzij de moerontginningen. De huidige toren, zoals hij er vandaag nog te bezichtigen is, is een verwezenlijking uit deze bloeitijd. Wel zijn er in de 19e eeuw enkele ornamenten en klokvormige bekroningen aan toegevoegd. Deze mooie kerk is sinds 1944 beschermd. In 1946 werd deze gerestaureerd vanwege oorlogsschade. Het meubilair is overwegend 17e-eeuws. Belangrijk in deze kerk is het liturgisch zilverwerk uit de 17-18de eeuw.

De kerk is dus een beschermd monument sinds 1944. Het koorgestoelte is afkomstig uit het voormalige Wilhelmietenklooster van Beveren. Op het front van het 18e-eeuws Van Peteghem-orgel zijn nog sporen te zien van het wapenschild van de hertog van Arenberg. Tussen 1996 en 1997 kreeg het orgel een grondige restauratiebeurt.

De naam van de kerk verwijst naar de patroonheilige van alle turfstekers, de Heilige Laurentius.

 Adres: Verheyenplein 1, 9130 Verrebroek

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL