Stille loodswezen

Het Loodswezengebouw is één van de opvallendste verschijningen aan de Scheldekaaien ter hoogte van het zogenoemde Eilandje vlakbij het Museum Aan de Stroom (MAS). Het neogotische gebouw rees tussen 1892 en 1895 uit de grond als ‘thuis’ voor de administratieve diensten van het Loodswezen, wat meteen ook de naam van het gebouw verklaart.

Loodsen zoals havenheld Jan Vandenborne zijn zeer ervaren kapiteins die mee aan boord gaan van bezoekende schepen om hen veilig door de Schelde en de haven te ‘loodsen’. In de haven van Antwerpen staan die experten jaarlijks in voor de begeleiding van zowat 25.000 in- en uitvarende schepen. Ze zijn onmisbaar in de veilige werking van een binnenhaven als Antwerpen.

Sinds 2018 vinden tijdelijke tentoonstellingen plaats in dit prachtig staaltje havenhistoriek.

Behalve het hoofdgebouw zie je nog meer fraais op deze site:

  1. Loodswezengebouw, Tavernierkaai 3 (ID1350 RELICT_ID6232)
  2. Magazijn loodswezen / Boeienloods, Tavernierkaai 5 (ID1299 RELICT_ID212393)
  3. Nederlands Loodswezengebouw, Tavernierkaai 9 (ID1294 RELICT_ID212119)
  4. 20ste eeuwse bebouwing loodrecht op Boeienloods (ID1575, RELICT_ID990140) Tavernierkaai 11
  5. Brabo Boatsmen (ID1576, RELICT_ID990141) Tavernierkaai 9A
  6. Monument voor gesneuvelde zeelieden, Tavernierkaai z.n. (ID1348 RELICT_ID211161)
  7. Margueriedok, Tavernierkaai z.n. (ID1349 RELICT_ID201196)
  8. Bedieningshuis op de Zuidkaai, Tavernierkaai z.n. (ID1226 RELICT_ID10710)
  9. Bonapartesluis
  10. Atoomschuilkelders, Tavernierkaai z.n. (ID1293 RELICT_ID211472)

Alle technische specificaties van het erfgoed in en rond het loodswezengebouw, staan uitgelegd in deze uitgebreide erfgoedstudie.

 Adres: Tavernierkaai 3, Antwerpen, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven