0009 Royerssluis

De Royersluis werd gebouwd in 1907 en vierde in 2007 haar honderdjarig bestaan. Het was de eerste moderne sluis met van meet af aan een elektrische aandrijving en een totaal nieuw type sluisdeuren. Ze werd al verschillende keren gerenoveerd en hersteld. Ooit stonden er twee grote ronde torens langs de binnengeul. Lege zeeschepen hadden bij sterke wind echter moeite om die torens te ontwijken, daarom werden ze in het voorjaar van 2001 gesloopt. Je ziet wel nog het restant met de inscriptie “Royerssluis 1907” als basis voor het signaallicht voor de vertrekkende scheepvaart.

De Royerssluis is één van de actiefste sluizen van Antwerpen. Tot 27 passages per 24 uur zijn geen uitzondering. In de herfst en winter kan het rivierpeil na hevige regenval hoger stijgen dan 5,80m TAW. Op dergelijke momenten wordt de sluis buiten dienst gesteld.

Tegen 2024 plant het Departement MOW afdeling Maritieme Toegang een totale metamorfose van de Royerssluis onder toezicht van havenheldin Sofie Nullens. In dit artikel vertelt ze wat er te gebeuren staat.

Die grondige verbouwing zal weliswaar met het grootste respect voor het beschermd Vlaams erfgoed gebeuren. Zo behouden deze interessante gebouwen een plaats rond dit staaltje technisch vernuft:

 • Royerssluis met Royersbrug en Lefebvrebrug (ID1246, RELICT_ID 10748)
 • Sluismeesterswoning (ID1231, RELICT_ID 10752)
 • Sluiswachtershuis (RELICT_ID 1285, ID 10750)
 • Rivierloodsengebouw (Belgisch loodswezen) (RELICT_ID 1284, ID 10751)
 • Nederlands loodswezen / Rijkswachtgebouw (1284, ID 10751)
 • Brabo havenloodsen (1282, ID 10751)
 • Kolenbergplaats (ID1222, RELICT_ID10749)
 • Sluisbedieningsgebouw (ID1288, RELICT_ID10751)
 • Modernistische wachthuisjes (ID1296, ID 1336, RELICT_ID212120)
 • Geleideconstructies (ID1298, RELICT_ID 212124)
 • Hogere Zeevaartschool (ID1188, RELICT_ID 10755)

Alle technische specificaties van het erfgoed nabij de Royerssluis vind je in deze uitgebreide erfgoedstudie.

 Adres: De Royerssluis is te vinden bij de Royersbrug, 2030 Antwerpen.

meer in havenland

ook een bezoekje waard