0707 Putten Weiden

Putten weiden (52 ha) bestaat uit natte weilanden, waar her en der water met een behoorlijk hoog zoutgehalte uit de bodem opgestuwd wordt (kwel). Door de aanwezigheid van oude kreekrestanten waarin veenvorming plaatsvond, ontstond door turfwinning in de Middeleeuwen een netwerk van grachten en greppels. Dit uitgesproken microreliëf is heel goed zichtbaar in de centraal gelegen oude weilanden. Door deze combinatie van zoute kwel, de bodem met veen en het microreliëf ontwikkelden zich hier bijzonder zeldzame zilte graslanden.

Putten weiden herbergt maar liefst meer dan 200 verschillende plantensoorten waarvan 35 zeldzame, zoals de zilte greppelrus, schorrenzoutgras, en blauw kweldergras. In het voorjaar broeden er tal van vogels zoals kluut en tureluur. In de winter bevolken vooral smienten, kolgans en grauwe gans dit gebied.

 Adres: Oud- Arenberg, 9130 Beveren (Kieldrecht)
meer in havenland

ook een bezoekje waard