Kieldrecht

Kieldrechtenaren zijn volhouders. De hele geschiedenis van het dorp kenmerkt zich door een hele reeks inpolderingen en overstromingen die elkaar vaker opvolgen dan de gemiddelde mens zou verdragen. Maar zo niet de Kieldrechtenaren, die moedig bleven strijden voor hun dorp.

Mettertijd groeide het vissersdorp uit tot een landbouwersdorp met enkel de Grote Geule als waterrijk relikwie. Kieldrecht speelde daarnaast een belangrijke rol in de polderontginningen.

Meer over het ontstaan en het erfgoed vind je in deze erfgoedstudie.

 Adres: Kieldrecht, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven