0704 Kerncentrale Doel

Jaarlijks produceert de kerncentrale van Doel zo’n 22 miljard KWh, goed voor net iets minder dan dertig procent van de Belgische elektriciteitsproductie. Op het 80 hectare grote terrein zijn vier drukwaterreactoren geplaatst. De twee 170 meter hoge koeltorens stoten wolken met waterdamp uit. Voor meer informatie over de kerncentrale is er het Doel Infocenter.

Meer informatie: www.electrabel.com/nl/corporate/bedrijfsbezoeken

De Antwerpse haven staat in voor 10% van de totale Belgische energieconsumptie. Energieopwekking en distributie is een belangrijk aspect dat vaak wordt onderschat. De haven speelt daarenboven een belangrijke rol in de aan- en afvoer van allerlei energiedragers. Van historische windmolens over kerncentrales tot moderne windturbines.

Veel plekken in en rond de haven werden specifiek ingericht voor het transport en de opwekking van energie. In de oude haven is nog heel wat infrastructuur aanwezig die instond voor het omzetten en transporteren van energie naar sluizen, kranen e.d.m. De pomphuizen en hydraulische kaapstanders (roterend mechanisme dat scheepstouwen opheist met waterkracht) om er maar enkele te noemen.

Her en der vinden we ook nog bijzondere gebouwen, zoals de kolenbergplaats aan de Royerssluis, de elektriciteitscentrale van ‘Antwerp Ship Repair’ en Elektriciteitsmaatschappij De Schelde (Dokske Merksem).

Twee nog aanwezige windmolens illustreren hoe windenergie werd omgezet. Heel wat dokken werden specifiek ingericht voor de opslag en distributie van o.m. kolen, stookolie,…

Maar het meest zichtbare element blijven vanzelfsprekend de twee koeltorens van de kerncentrale van Doel.

Alle technische specificaties over het erfgoed op de kerncentrale van Doel lees je in deze uitgebreide erfgoedstudie

 Adres: Haven 1800, Scheldemolenstraat, 9130 Oude Doel

meer in havenland

ook een bezoekje waard