Kallo

De hoge ligging van Kallo doet vermoeden dat dit één van de oudste bewoonde plekken uit het Land van Waas is. Zelfs bij stormvloed op de Schelde bleef de zandige rug boven water, waardoor de dorpskern grotendeels gespaard bleef van de typische overstromingen die de regio eeuwenlang teisterden. Helaas ontkwamen de omliggende straten niet aan de watersnood, waardoor de bevolking en economie in de 16e eeuw taanden.

 

Pas in de 17e eeuw beschermden de definitieve dijken het volledige dorpje. Zo zag de nieuwe polder van Kallo het levenslicht in de periode 1649-1653. Hoewel de landschapsdijken daardoor hun functie verloren, is het opmerkelijk dat die er vandaag toch nog liggen. Dat maakt dat het huidige dijken- en wegenpatroon vrijwel identiek is aan de situatie in 1850.

De vele forten (Liefkenshoek, de Perel, Sint-Marie) zijn stille getuigen van de rumoerige geschiedenis van Kallo in de frontlinie van menig strijdtoneel.

Meer over het ontstaan en het erfgoed vind je in deze erfgoedstudie

 Adres: Kieldrecht, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven