Hof ter Walle

‘Hof ter Walle’ is een hoeve met losstaande bijgebouwen en dubbele omwalling rond het erf. Het woonhuis dateert uit de 18e eeuw en kijkt uit op een omhaagde moestuin aan de straatzijde. Een karakteristieke polderschuur bevindt zich ten noorden daarvan. Vooral het gebinte van de schuur trekt de aandacht. Kenners roemen de vierbeukige schuur om haar vier paar hoge stijlen met verankerde trekbalken op korbelen. Wat dat precies inhoudt, lees je uitgebreid in deze uitgebreide erfgoedstudie

De schuur is ten dele afgebroken, omdat de hele site plaats zou maken voor natuurontwikkeling in het kader van de havenuitbreiding. Omdat het geheel een hoge erfgoedswaarde heeft, is beslist de hoeve en de schuur te beschermen als monument.

Voorlopig wordt de hoeve bewoond in afwachting van een nieuwe bestemming en bijhorende restauratie.

 Adres: Oud Arenberg 73, Kieldrecht, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven