De Hobokense Polder

Dit laaste stuk natuur aan de Zuidkant van het stadscentrum van Antwerpen kun je terugvinden tussen de Schelde, de dicht bevolkte woonkernen en Antwerpen en industrie. De Hobokense Polder wordt beheerd door natuurpunt Hobokense Polder vzw, volgens een beheerovereenkomst met de Stad Antwerpen en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De Hobokense Polder heeft zijn naam te danken aan het vroegere poldergebied dat zich hier langs de oever van de Schelde uitstrekte, maar dankzij ophogingen is dit vroegere gebied verdwenen en kwam er een nieuwe prachtige polder voor in de plaats gekomen.

 Adres: Schroeilaan, 2660 Hoboken

meer in havenland

ook een bezoekje waard