Het 'Dokske'

Tot 1870 zag Merksem eruit als een typisch polderdorp met een kerk, verspreide hoeves en herkauwende koeien in uitgestrekte weiden. Daar bracht het Schelde-Maaskanaal verandering in. Al zeven jaar na het uitgraven van de Kempische vaart verschenen de eerste dokken in het landschap. En tegen 1935 werd Merksem een inlandse bijhaven.

Bij de aanvoer van goederen hoorde vanzelfsprekend een bloeiende nijverheid. Een park, sportveld en in 1932 het absolute ‘Brood en Spelen’-paradepaard Het Sportpaleis verwenden ook de groeiende bevolking.

Tot vandaag ontdek je daar prachtige staaltjes erfgoed:

  • V. Union, fabriek van margarine, vetten, oliën. Boterfabriek A. Jurgens, W. Prinzen, Borrewaterstraat 182 (ID 1119, RELICT_ID11530)
  • Aveve bloemmolens van de Belgische Boerenbond, Eugeen Meeusstraat 6 (ID1120, RELICT_ID11533)
  • ‘N.V. Rijstpellerijen N. en C. Boost’, Oostkaai 16 (ID 1118, RELICT_ID11535)
  • Voormalige 'Fabrique Nationale des tubes sans soudure', Oostkaai 23 (ID1121, RELICT_ID11536)
  • Elektriciteitsmaatschappij De Schelde, Vaartkaai 2 (ID1399, RELICT_ID11538)
  • Molens van Deinze en Antwerpen, Zuidkaai 1 (ID1122, RELICT_ID11540)

Al diens technische specificaties als erfgoed lees je in deze uitgebreide erfgoedstudie.

 Adres: Sint-Bartholomeusstraat, Merksem, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven