Golfclub Beveren

De golfclub Beveren wil zich meer ecologisch inzetten met een duurzaam beheerplan waarbij aandacht wordt besteed aan de afbouw van bemesting, beregening, herbicidengebruik, bescherming en uitbreiding van natuurzones.

Meer informatie: www.golfclubbeveren.be

 Adres: Singelweg 2, 9120 Beveren

meer in havenland

NOG EEN BALLETJE SLAAN?