0204 Gaarkeuken 110

Een gaarkeuken of volkskeuken verwijst traditioneel naar een grootkeuken waar armen, vluchtelingen of daklozen gratis of aan een lage prijs een warme maaltijd kunnen afhalen of eten. In de haven van Antwerpen verschenen de gaarkeukens van 1850 tot 1920 in het straatbeeld als droge en warme schuilplaatsen voor dokwerkers. In deze gelagzalen konden ze zich even opwarmen en hun meegebrachte schoofzak leegeten. Her en der boden de gaarkeukens ook zelf goedkope warme maaltijden aan. Tot kort voor de Eerste Wereldoorlog werden de havenarbeiders daar aangeworven en uitbetaald… met alle gevolgen van dien.

Gaarkeuken 110 is de laatste keuken die is opengebleven. Ze werd gebouwd op vraag van de gebroeders Maes, bierbrouwers uit Waarloos en de grondleggers van het huidige Alken-Maes. Menig arbeidersloon zal grotendeels naar hun hoofdactiviteit zijn teruggevloeid. Dit ‘staminet’ is de enige overgebleven volksrefter van Antwerpen. In het authentieke gebouw zetten uitbaatsters Britt en Sira voornamelijk dokwerkers en chauffeurs een stevige maaltijd of een frisse pint voor. Het relaas van de sympathieke uitbaatsters, tevens alom geprezen havenheldinnen, lees je hier.

Tot op de dag van vandaag is Gaarkeuken 110 een populair en authentiek bruin café waar bazen en arbeiders gezamenlijk verbroederen achter een glazen boterham.

Tel.: +32 3 541 00 30

 Adres: Vosseschijnstraat 21, 2030 Antwerp

meer in havenland

NO MEER ETEN EN DRINKEN