0510 Eco Golf Kallo

De golfclub Beveren wil zich meer ecologisch inzetten met een duurzaam beheerplan waarbij aandacht wordt besteed aan de afbouw van bemesting, beregening, herbicidengebruik, bescherming en uitbreiding van natuurzones.

Naast golfen, kan je er ook terecht voor een lekkere maaltijd of drankje.

Meer info: www.golfclubbeveren.be

 Adres: Vosseschijnstraat 21, 2030 Antwerp

meer in havenland

NOG MEER ETEN EN DRINKEN