Droogdokken

De Stadsdroogdokken langsheen het Kattendijkdok vormen een prachtig ensemble van gebouwen en infrastructuur, waarin heel wat kleinschalige landschapselementen het gebied een identiteit geven. Daarnaast hebben de meer recente droogdokken belangrijk potentieel. In de droogdokken worden immers nog steeds beschadigde schepen hersteld of beschermde schepen gerestaureerd.

Binnen de actieve haven zijn de Mercantile Marine Engineering & Graving Docks (Antwerp Shiprepair), gelegen aan het Hanzadok West, en het Vierde Havendok de voornaamste erfgoedwaarden. Buiten de haven maken de Scheepstimmerwerven Boelwerf N.V. en voormalige Cockerill Yards N.V in Hoboken deel uit van een belangrijk geheel.

Bij de droogdokken hoort steeds een breed scala aan erfgoedwaarden zoals pomphuizen, werkhuizen, gedenktekens e.d.m.

Pluis in deze uitgebreide erfgoedstudie alle details uit over de droogdokken als erfgoed.

 Adres: Droogdokkenweg, Antwerpen, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven