Defensieve dijk

De strategische ligging van Antwerpen langs de Schelde en de aanwezigheid van de haven hebben er toe geleid dat de regio het schouwtoneel was van de meest heroïsche oorlogen en veldslagen. De fortengordel blijft een fascinerend relict aan deze periode.

De Defensieve Dijk telt bijna 6 kilometer en verbindt sinds 1870 het Fort van Zwijndrecht met het Fort Sint-Marie. Deze gebouwen en dijk werden na de Frans-Duitse oorlog gebouwd om snellere verplaatsing van eigen legers en die van bondgenoten te vergemakkelijken.

In 1953 werd de dijk gedeeltelijk afgegraven om zandzakken te vullen bij een sterke overstroming, daarom is hij op sommige locaties breder. Toch is de dijk relatief intact en goed waarneembaar gebleven in de omgeving.

Vandaag wordt de dijk erkend als beschermd landschap en is het de ideale plek voor wandelaars en fietsers. Geniet van het uitzicht en fiets over de defensieve dijk tussen knooppunt 51 en 50 van het provinciale fietsknooppunten.

Een expertenteam buigt zich over de toekomstkansen van deze dijk, zodat dit landschapselement de streek kan blijven kenmerken.

Meer technische specificaties over het erfgoed rond de defensieve dijk vind je in deze uitgebreide erfgoedstudie.

 Adres: Trepelandstraat, Zwijndrecht, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven