Berendrecht

Berendrecht betekent letterlijk ‘dijk van de Beer’, wat in de volksmond ofwel ‘een doortocht door het moeras’ kan betekenen, ofwel ‘doortocht of veer’ (van de uitdrukking drecht of tricht). De Indo-Germaanse vertaling wijst dan weer op ‘wering of schutting tegen het water’. Alles samen krijg je een fraai beeld van landschap en leefomstandigheden.

De oude parochie staat reeds beschreven in geschriften van 1184 en in 1212 als leen van Godfried van Schoten, heer van Breda. Inwoners van Berendrecht waren in die tijd maar beter waterratten. Jarenlang vochten dijkenbouwers met primitieve middelen tegen het voortdurend krachtiger aanwassende getijdengeweld. Stelselmatig verloren ze de strijd, waardoor de dorpskern in de 13e eeuw volledig verdween. Een eeuw later verwierf Berendrecht hoger gelegen gronden van Zandvliet, zodat het zijn dorpskern daar heropbouwde.

Het mocht echter niet baten, want onder anderen tijdens de 16e en 17e eeuw verzwolgen overstromingen het dorp nog maar eens. In februari 1953 overstroomde het dorp hopelijk voor de laatste keer.

Behalve die strijd tegen het water, leed het dorp onder opeenvolgende bezettingen uit de buurlanden en lag het steeds in de directe vuurlijn tijdens de oorlog tussen de Noordelijke Nederlanden en Spanje. Beide partijen gebruikten strategische overstromingen als wapen waarmee ze het fort van Lillo inlijfden en de versterkte vesting Zandvliet verdedigden Vanzelfsprekend was het voor de bevolking geen pretje om in die omstandigheden een bestaan op te bouwen. De rust keerde gelukkig weder na de Belgische onafhankelijkheid, toen de buitenlandse bezetting voorbij was.

 Adres: Berendrecht, België

meer in havenland

Nog meer erfgoed beleven