Author: Wannes Sercu (Page 1 of 12)

Getijdenhaven

Getijdenhaven

Lillo beschikt over een klein getijdenhaventje. Hier liggen verschillende jachten en boten, die wanneer er laag water is droog vallen. Dit zorgt er dus voor dat schippers enkel bij hoogwater kunnen in-of uitvaren. Het haventje dateert van 1905. Sinds 1941 is er een jachtclub opgericht: Yachtclub Scaldis. Vandaag de dag is het echter in slechtere staat.

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL


Molen De Eenhoorn

Molen De Eenhoorn

In de Scheldelaan pronkt een witte molen. Die draagt de naam ‘De Eenhoorn’ of ‘De Witte Molen’ mee. Dat windmolen de Eenhoorn nog steeds in Lillo in het landschap prijkt, mag een klein wonder heten. Sinds hij gebouwd werd in 1735 viel hij ten prooi aan overstromingen, plunderingen en bombardementen.

De locatie van de molen is daardoor doorheen de jaren wel al wat veranderd. Oorspronkelijk kon je hem terugvinden in Lillo-Kruisweg, maar dit deel van Lillo moest wijken voor de havenuitbreiding. Daardoor werd de molen steen voor steen afgebroken en zo ook weer in elkaar gezet.

Toch houdt de witgekalkte reus nog altijd moedig stand. Zij het niet op zijn geboortegrond. In 1966 kocht de stad Antwerpen de stenen graanmolen en bracht hem van de Kruisweg naar zijn huidige standplaats aan de Scheldelaan. Daar heeft hij een hele poos geslapen, totdat de eigenaar Frans Brouwers zich er weer over ontfermde. Ze werd opgeknapt en sinds 2008 is de klapwieker zelfs weer geheel maalvaardig. Tijdens de jaarlijkse opendeurdag zie je de ‘Witte Molen’, zoals hij in Lillo gekend is, in actie.

Binnen ligt er een manuscript met een prachtig nostalgisch gedicht te lezen, dat we je niet willen onthouden:

Lillo Nostalgie – Raymond van Uffelen

Traag glijden de boten voorbij

Bij hoog of laag tij

En zien… groen ingedijkt

Het Lillodorpken God gewijd

Vanuit de eenvoudig spitse toren

Kan men het klokkenklankse horen

Bij elke zondagse feestelijkheid

Wijl jachtzeilen worden voorbereid

En wegvaren als een droom

Langsheen de brede Scheldestroom

Dicht aaneen gesloren rijen

Huizekens klein

Als een liefijk dromend

Dorpsrefrein

Menig artiest wordt een

Welgekome gast

Die met zijn kunst bezoekers

Verrast

En zo… bij valavond sluit alles toe

En droomt herinneringsmoe.

 Adres: Scheldelaan, 2040 Antwerpen

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL


0203 Fort Sint-Filips

0203 Fort Sint-Filips

Fort Sint-Filips is een van de oudste forten rond Antwerpen: het werd gebouwd vanaf 1584 in opdracht van Spaanse veldheer Alessandro Farnese om samen met het Fort Sint-Marie de Schelde te verdedigen. Beide forten liggen aan weerszijden van de Schelde en werden zo aangelegd dat een zogenaamde drijvende vlotbrug hen met elkaar kon verbinden: de Farnesebrug.

Een keten van maar liefst 32 schepen, met elk twee kleine kanonnen, trok een verdedigingslijn door de rivier en sloot de waterweg letterlijk af. Zo kon de krijgsheer de bevoorrading van Antwerpen dwarsbomen en was er tegengewicht voor de ‘Staatse Forten’ Lillo en Liefkenshoek. De Hoop, een met springtuig volgeladen oorlogsboot sloeg al enkele maanden later een bres in de vlotbrug. Het fort zelf bevatte naast een soldatenkazerne ook woonhuizen en hield ook zonder de vlotbrug een belangrijk strategisch belang na de val van Antwerpen.

Tussen 1870 en 1881 investeerde Henri Alexis Brialmont in de nieuwe omwalling rond Antwerpen. De oude constructie werd vervangen door een nieuw bunkerfort met een uitzonderlijke plattegrond. Tot op de dag van vandaag herinneren de relicten aan de aanblik van weleer: een langgerekt, volledig bakstenen gebouw met drie koepels en een (toen droge) gracht. In elke koepel prijkten twee kanonnen. Aan de oevers verzekerde een stenen kade de verbinding met Fort Sint-Marie aan de overzijde.

Na de bedijkingswerken aan de Schelde  kwam het fort buitendijks te liggen. Vandaag de dag is er van de gebouwen, ondanks de schade, nog veel overgebleven. Alle kamers zijn nog aanwezig. Enkel het noordoostelijke deel werd sterk beschadigd door de terugtrekkende Belgische troepen in der tijd. In de tweede helft van de twintigste eeuw werd het fort gebruikt als stortplaats voor afval uit de nabijgelegen petroleumindustrie. Daardoor is het fort niet meer te betreden. Na sanering zal de site worden afgedekt, zodat het niet langer zichtbaar zal zijn.

Wel kun je het fort van ver bezichtigen wanneer je fietst tussen knooppunt 55 en 95 van de fietsknooppunten als je langs de Schelde naar het noorden fietst.

Alle technische specificaties van het erfgoed in Fort Sint-Filips vind je in deze uitgebreide erfgoedstudie.

De forten rond Antwerpen behoren tot de zogenaamde Staats-Spaanse Linies

De Staats-Spaanse Linies (waar de Staat zich verdedigde tegen de Spaanse aanvallen) zijn de restanten van zestiende- en zeventiende-eeuwse militaire verdedigingswerken die werden aangelegd in de periode van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) tot aan de Franse Tijd (1794).

In de hele regio zijn ongeveer zestig elementen nog heel goed tot redelijk zichtbaar in het landschap, variërend van vestingstadjes tot grote en kleine forten en liniedijken, grotendeels aangelegd in aarde. Dit materiaal was in de regio ruim voorhanden, zodat de fortificaties snel en goedkoop konden worden opgeworpen.

De forten werden aangelegd op strategische plaatsen zoals aan de monding van geulen of hoger gelegen wegen en dijken. Zo oefenden zij controle uit over de omgeving. Wanneer de vijand naderde, werden dijken doorgestoken waardoor hele gebieden onder water liepen. Later werd het onder water zetten meer gecontroleerd aangepakt. Ging het er even rustiger aan toe, dan werden de overstroomde gebieden weer ingepolderd. Die opeenvolging van menselijke ingrepen kunt u met een beetje fantasie nog overal in het landschap zien.

Heel wat forten zijn ondertussen ware landschapspareltjes en belangrijke natuurgebieden geworden. De geërodeerde (aangetaste) wallen en grachten vormen een ideale leefomgeving voor heel wat planten en dieren.

De dubbele fortengordel rond Antwerpen is indrukwekkend en goed gedocumenteerd op http://www.fortengordels.be

 Adres: Scheldelaan, 2030 Antwerpen

meer in havenland

ook een bezoekje waard


Verrebroek Kerk

Verrebroek Kerk

De Sint-Laurentiuskerk in Verrebroek heeft door de jaren heen al enkele opknapbeurten gekend. Oorspronkelijk zou de eerste kerk hier gebouwd zijn in 1147. De driebeukige kuiskerk zou later, tussen 1400 en 1765 in delen werden opgebouwd.

Verrebroek was in de 15e eeuw een welvarend dorp, dit dankzij de moerontginningen. De huidige toren, zoals hij er vandaag nog te bezichtigen is, is een verwezenlijking uit deze bloeitijd. Wel zijn er in de 19e eeuw enkele ornamenten en klokvormige bekroningen aan toegevoegd. Deze mooie kerk is sinds 1944 beschermd. In 1946 werd deze gerestaureerd vanwege oorlogsschade. Het meubilair is overwegend 17e-eeuws. Belangrijk in deze kerk is het liturgisch zilverwerk uit de 17-18de eeuw.

De kerk is dus een beschermd monument sinds 1944. Het koorgestoelte is afkomstig uit het voormalige Wilhelmietenklooster van Beveren. Op het front van het 18e-eeuws Van Peteghem-orgel zijn nog sporen te zien van het wapenschild van de hertog van Arenberg. Tussen 1996 en 1997 kreeg het orgel een grondige restauratiebeurt.

De naam van de kerk verwijst naar de patroonheilige van alle turfstekers, de Heilige Laurentius.

 Adres: Verheyenplein 1, 9130 Verrebroek

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL


Loopparcours Galgenweel

Loopparcours Galgenweel

Het Galgenweel is een populaire loopplek waar je perfect kan genieten van de omgeving. Het is de thuishaven van verschillende zeilclubs, dus tijdens de tocht zullen talloze boten en vaartuigen ongetwijfeld je netvlies doorkruisen. Op de route zal je ook verschillende ondergronden tegenkomen. Dat maakt de tocht des te uitdagender.

- Afstand: lus van 3,5 km, waarvan 1,95 km Finse piste met afstandsaanduiding om de 100 meter.
- Ondergrond: zand, gras, verharde ondergrond en houtsnippers

 Adres: Beatrijslaan, 2050 Antwerpen, ongeveer ter hoogte van de fietserstunnel

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL


Blokkersdijk

Blokkersdijk

Dit gebied, dat aan de noordkant begrensd wordt door de Schelde, aan de oostkant door het Sint-Annabos, aan de zuidkant door de E34 Antwerpen-kust en aan de westkant door het industriegebied van Zwijndrecht is de ideale plaats om een rustige wandeling te maken en alsook vogels te kijken! Blokkersdijk, dat tussen de 50 en de 100 hectare groot is, is enkel toegankelijk via de wandelpaden aan de Scheldedijk (in het noorden) en via de parking aan de E34 (in het zuiden).

 Adres: Blokkersdijk, 2050 Antwerpen

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL


Havenwandeling op het Eilandje

Havenwandeling op het Eilandje

Er is de mogelijkheid om een wandeling te maken in de oude haven met het MAS als startpunt. Het Eilandje kreeg zijn naam doordat het vroeger omsloten was door vlieten en sloten, en nu door de schelde, dokken en de oude haven. Vroeger was het en verloederde buurt, maar vandaag is het een opgewaardeerde uitgaansbuurt. Op deze wandeling kom je ook verschillende bezienswaardigheden tegen, zoals het MAS, de Oude havenkranen, de Londenbrug, een prachtig zicht op de Napoleonkaai en zoveel meer.

meer in havenland

NOG MEER OP WANDEL


Hobokense Polder

De Hobokense Polder

Dit laaste stuk natuur aan de Zuidkant van het stadscentrum van Antwerpen kun je terugvinden tussen de Schelde, de dicht bevolkte woonkernen en Antwerpen en industrie. De Hobokense Polder wordt beheerd door natuurpunt Hobokense Polder vzw, volgens een beheerovereenkomst met de Stad Antwerpen en gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De Hobokense Polder heeft zijn naam te danken aan het vroegere poldergebied dat zich hier langs de oever van de Schelde uitstrekte, maar dankzij ophogingen is dit vroegere gebied verdwenen en kwam er een nieuwe prachtige polder voor in de plaats gekomen.

 Adres: Schroeilaan, 2660 Hoboken

meer in havenland

ook een bezoekje waard


0907 Bezoekerscentrum Saeftinghe

0907 Bezoekerscentrum Saeftinghe

Het Bezoekerscentrum Saeftinghe neemt u mee door het unieke natuurgebied. Hier maakt u kennis met de natuur, het landschap, de rijke geschiedenis, en bovenal met de wijdste ruimte van het schorrelandschap dat Saeftinghe kenmerkt. Zowel jong als oud kunnen aan de hand van verschillende activiteiten op een luchtige en fijne manier bijleren, bijvoorbeeld op de (animatie)boot die hen over de Westerschelde stuurt.

Voor excursies is het bezoekerscentrum een logische startplek. Ook vormt het centrum een goede manier om kennis te maken met het indrukwekkende landschap voor diegenen die het gebied zelf niet in willen of kunnen.

Openingsuren

- Van 1 mei tot 1 oktober: iedere dag behalve maandag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
- Maanden april en oktober: geopend in weekends van 13.00 uur - 17.00 uur.
- Tijdens Pasen en Pinksteren: Op maandag geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur.
- Gesloten in de wintermaanden van 1 november tot eind maart.
- Buiten openingsuren op afspraak open. (Tel. 0114-633110 of bcsaeftinghe@hetzeeuwselandschap.nl)

 

 

 

Adres: Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen (bezoekadres Emmadorp)

meer in havenland

OOK HIER WORD JE GOED ONTHAALD


Het Veer St.- Anna

Het Veer St.-Anna

Vanaf 1 juli 2017 verbindt een gratis veerdienst de linker- en de rechteroever in Antwerpen. Nog nooit was het zo gemakkelijk voor fietsers, voetgangers en/of rolstoelgebruikers op van de overheidssteiger naar het ponton aan het Steen te reizen (en omgekeerd).

De Veerboot 'de SCHELDE' die hiervoor wordt ingezet, kan telken 200 passagiers tegelijk overzetten. Bovendien is deze dienst ook nog eens gratis! In stelsels van 7 dagen op 7 wordt de boot ingezet.

De werkdagen van de veer aan Sint-Anna zijn:

  • Op weekdagen: Linkeroever 07:15 tot 18:15 / Rechteroever 07:30-18:30
  • Weekends en Feestdagen: Linkeroever 10:15-21:15 / Rechteroever 10:30-21:30
  • Onderbreking van 30 minuten tussen 13:00 en 13:30
  • Om de 30 minuten een afvaart per oever (kwartier heen en kwartier terug)

Het aantal overvaarten per dag kan variëren en kan in functie van de noden en wachttijden worden bijgestuurd. Hinder door ander scheepvaartverkeer op de schelde is mogelijk.

: Adres Linkeroever: Overheidssteiger / Rechteroever: Ponton aan het Steen. 

meer in havenland

NOG MEER VAREN IN HAVENLAND


Page 1 of 12

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén